Hyppää sisältöön

Benecol 2016

 

Benecol on Raision huippuinnovaatio ja kansainvälisin brändi. Benecol-tuotteissa korostuvat hyvinvointi ja kolesterolin alentaminen. Suomalaiset kuluttajat ovat käyttäneet Benecol-tuotteita jo yli 20 vuotta. Benecol-tuotteet ovat myynnissä noin 30 maassa. Kuluttajat luottavat kolesterolia tutkitusti, tehokkaasti ja turvallisesti alentavaan Benecol-brändiin. Raisio jatkaa työtä uusien Benecol-markkinoiden avaamiseksi ja kuluttajien tarpeiden mukaisten uusien tuotteiden lanseeraamiseksi.

Keskeistä 2016

  • Benecol-tuotteiden markkinaosuus vahvistui edelleen Ison-Britannian tiukasti kilpailluilla markkinoilla.
  • Isossa-Britanniassa Raisio neuvotteli vähittäiskaupan kanssa hinnankorotuksista.
  • Puolassa Raisio säilytti markkinajohtajuutensa levitteissä.
  • Benecol Soft Chew -ravintolisä lanseerattiin Suomen, Puolan, Irlannin, Belgian ja Hollannin markkinoille.
  • Benecol-kuluttajatuotteiden myynti Indonesiassa, Filippiineillä ja Thaimassa kasvoi merkittävästi.
  • Valuuttakurssien heilahteluilla oli selvä negatiivinen vaikutus Benecol-liiketoiminnan  liikevaihtoon ja –tulokseen.

Taloudellinen katsaus

Benecol-liiketoiminnan liiketulos oli vertailuvuoden tasolla, vaikka valuuttakurssien heilahteluilla oli selvästi negatiivinen vaikutus liiketulokseen ja -vaihtoon. Vastaavasti oman toiminnan tehostamisella oli positiivinen vaikutus liiketulokseen.

Benecol-liiketoiminnan liikevaihto jäi selvästi vertailuvuotta pienemmäksi ja oli 124,6 miljoonaa euroa (140,3 milj. euroa vuonna 2015). Liikevaihdon pienenemiseen vaikutti valuutan ohella kuluttajatuotteiden myyntivolyymin heilahtelut omilla kotimarkkinoilla. Iso-Britannia on Raision ylivoimaisesti suurin Benecol-kuluttajatuotteiden markkina-alue, mistä johtuen tuotteiden myyntihinnalla ja -volyymilla on olennainen vaikutus koko liiketoiminnan lukuihin. Benecol-ainesosan myynti lisenssipartereille kasvoi vertailuvuodesta.

Iso-Britannia on Benecol-tuotteiden suurin markkina-alue

Benecol-tuotteiden ainesosan valmistuksen merkittävä raaka-aine ovat puupohjaiset sterolit. Puupohjaisten sterolien maailmanmarkkinahinnan nousu ja kysynnän kasvu nostivat myös vuonna 2016 Benecol-ainesosan raaka-ainekuluja, jota suotuisat valuuttakurssit tasoittivat menneinä vuosina.

Liiketoimintamalli

Benecol-liiketoiminta sisältää kaksi liiketoimintamallia:

  • Kuluttajatuotteiden myynti ja markkinointi Raision omilla markkina-alueilla. Raision Benecol-kuluttajatuotteiden omia kotimarkkinoita ovat Iso-Britannia, Puola, Suomi, Irlanti, Belgia ja Hong Kong.
  • Benecol-brändin lisensointi ja Benecol-tuotteiden ainesosan, kasvistanoliesterin, myynti lisenssikumppaneille. Raision lisenssikumppaneilla on lupa käyttää Benecol-brändiä sekä myydä ja markkinoida Benecol-tuotteita omalla markkina-alueellaan.

Benecol-tuotteiden ainesosa, kasvistanoliesteri, on suomalainen huippuinnovaatio ja sitä valmistetaan Suomessa. Benecol-kuluttajatuotteet ovat myynnissä noin 30 maassa.

Raision Benecol-kuluttajatuotteiden kotimarkkinat ovat: Belgia, Hong Kong, Irlanti, Iso-Britannia, Puola ja Suomi