Hyppää sisältöön

 

Kestävämpää maidontuotantoa tiedolla johtaen

Nykyaikaisissa navetoissa syntyy runsaasti tietoa, jonka avulla maidontuotannosta voidaan tehdä entistä kannattavampaa ja kestävämpää. Maatalouden internet (Internet of Farming) pienentää myös maidontuotannon ympäristövaikutuksia.

Maito tulee yhä useammin pihattonavetoista, joissa lypsyn hoitaa yksi tai useampi lypsyrobotti. Robotti tuottaa suuren määrän tietoa esimerkiksi lehmän lypsyistä, aktiivisuudesta ja tuotantokauden vaiheesta. Raisioagro kehitti Tuotostutka-palvelun, jotta tietomäärää pystyttäisiin hyödyntämään paremmin. 

Tuotostutka on lypsyrobottitiloille suunnattu palvelu, jossa kerätään reaaliaikaista tietoa lypsylehmien tuotoksesta, ruokinnasta ja terveydestä. Raisioagron asiantuntijat analysoivat tiedot ja tekevät tuottajalle raportin, jonka avulla tuottaja voi optimoida ruokintaa, parantaa maitotuotosta ja edistää tilan taloudellista kannattavuutta sekä eläinten hyvinvointia. Tuotostutka on konkreettinen esimerkki maatalouden internetin mahdollisuuksista. 

Tuotostutkan kehittäminen aloitettiin vuonna 2015 muutaman asiakastilan ja lypsyrobottilaitevalmistajien kanssa. Innovaation tavoitteena on saada lisäarvoa ruokintasuunnitelmista ja rehuista, alan asiantuntijoista sekä lypsyrobottiin tehdyistä investoinneista. 

Huomio lehmien hyvinvointiin

Tuotostutka hyödyntää lypsyrobotin keräämiä lehmäkohtaisia tietoja, joiden perusteella voidaan seurata esimerkiksi ruokinnan muutoksen vaikutuksia tuotokseen ja niiden vaikutuksia maitotuoton ja rehukustannusten välisiin suhteisiin. Koko karjan tulosten lisäksi raportilla seurataan sekä eri eläinryhmien että yksittäisten lehmien tuotoksia.

Tuotostutka vahvistaa Raisioagron ja tuottajan kumppanuutta.

Vain hyvinvoivat lehmät tuottavat runsaasti maitoa. Tietoja analysoimalla poikkeavuudet huomataan nopeasti. Silloin lehmän hyvinvointiin voidaan heti kiinnittää huomiota ja tarvittavat muutokset ruokinnassa saadaan pikaisesti tehtyä. 

Tuotostutkan avulla myös rehuhyötysuhde paranee, koska väkirehu saadaan nopeammin optimoitua käytettävissä olevaan säilörehuun. Rehuhyötysuhteen parantuessa ympäristövaikutukset suhteessa tuotettuun maitokiloon pienenevät. 

Jo yli 130 maitotilaa eli lähes 15 prosenttia suomalaisista lypsyrobottitiloista käyttää Tuotostutka-palvelua. Saavutetut tulokset ovat erittäin positiivisia. Mukana olevien tilojen energiakorjattu maitotuotos on noussut keskimäärin 6,5 prosenttia, mikä näkyy tuottajien parantuneena maitotilinä. 

Raisioagro on Suomen vahvin asiantuntija maatalouden internetin hyödyntämisessä ja jatkaa Tuotostutkan ja muiden digitalisaatiota hyödyntävien palveluiden kehittämistä.