Hyppää sisältöön

Laatua ja asiakastyytyväisyyttä lean-ajattelulla

Raisioagrossa on toteutettu määrätietoisesti lean-ajattelua. Parin viime vuoden aikana monia toimintaprosesseja on yksinkertaistettu ja tapa keskittyä asiakkaalle arvoa tuottavaan työhön on vakiintunut organisaatioon.

Lean on auttanut keskittymään olennaiseen.

Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, jonka tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä, laatua ja kustannustehokkuutta. Raisioagrossa lean-ajattelua on toteutettu vuodesta 2014. Koko henkilöstö on käynyt usean päivän lean-koulutuksissa, joissa toimintatapoja ja prosesseja on pohdittu uudesta näkökulmasta hyödyntäen leanin työkaluja. Koulutusten jälkeen liiketoimintaprosessit on kuvattu leanin mukaisesti ja hukkaa eli arvoa tuottamattomia vaiheita on karsittu ja lyhennetty. Aiemmin erityisesti tuotannossa oli keskitytty resurssitehokkuuden parantamiseen, mutta nyt painopiste on  virtaustehokkuuden kehittämisessä. 

Lean-ajattelussa arvo on sellaista toimintaa, josta asiakas on valmis maksamaan. Karkeasti ajateltuna kaikki muu toiminta on hukkaa, jota pitäisi välttää tai vähintään minimoida. Ideana on siis tehdä asiat yksinkertaisesti ja keskittyä arvoa tuottaviin toimintoihin. Jatkuva parantaminen ja oppiminen kuuluvat olennaisesti lean-ajatteluun. 

Saavutetut tulokset kannustavat jatkamaan

Uusi johtamistapa on tuonut merkittäviä tuloksia. Kun tuotteita valmistetaan asiakastarpeeseen, tuotannon läpimenoaika on lyhentynyt sekä raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden varastot ovat pienentyneet. Samalla asiakkaita on pystytty palvelemaan joustavammin ja henkilöstö on oppinut ymmärtämään paremmin koko organisaation toimintaa. Monia liiketoimintaprosesseja on yksinkertaistettu ja nopeutettu.

Ilahduttavaa on ollut, että työntekijät ovat itse alkaneet kyseenalaistaa vakiintuneita toimintatapojaan. Työntekijöille on myös annettu valtuudet itse tarvittaessa muuttaa omien tehtäviensä prosesseja. Kulttuurin muutos onkin käynnistynyt vauhdikkaasti. Henkilöstö on pitänyt koulutuksia ja lean-ajattelua innostavina ja hyödyllisinä. 

Raisioagrossa lean-toimintatapaa jatketaan ja hyviä toimintamalleja levitetään. Yhtiössä on saavutettu kattava kokonaiskuva arvovirtauksesta ja määritelty seuraavat kehityskohteet. 

Osaava ja motivoitunut henkilöstö nähdään Raisio-konsernissa merkittävänä voimavarana. Konserni käytti 420 000 euroa henkilöstönsä kouluttamiseen vuonna 2016. Lisäksi järjestettiin lukuisia sisäisiä koulutuksia.