Hyppää sisältöön

Viihtyisä työympäristö parantaa vuorovaikutusta ja ilmapiiriä

Työympäristöllä on suuri merkitys henkilöstön viihtyvyyteen ja työtapoihin. Raision Benecol-yksikön henkilöstö Puolassa muutti uusiin toimistotiloihin vuoden 2016 alussa. Henkilöstön sitoutuminen, työilmapiiri ja sisäinen viestintä paranivat avokonttoriin siirtymisen ansiosta. 

Puola on yksi Raision suurimpia Benecol-tuotteiden markkina-alueita. Vuoden 2016 alussa reilut kymmenen toimistotyötä tekevää raisiolaista muutti parempien liikenneyhteyksien äärelle avoimeen konttoritilaan. Uuteen toimistoon muutto toi mukanaan paljon hyviä asioita. Valoisa toimisto sijaitsee modernissa rakennuksessa, jossa on myös muiden kansainvälisten yritysten toimitiloja. 

Työtila vaikuttaa työtapoihin

Uusien toimitilojen myötä myös työtavat muuttuivat, koska uudet tilat ovat suurimmaksi osaksi avokonttoria. Henkilöstö sai käyttöönsä myös yhteisen taukotilan, jonka ansiosta työntekijöiden vuorovaikutus on lisääntynyt. 

Puolassa työskentelevät raisiolaiset arvostavat tiimityötä ja vuorovaikutuksen joustavuutta.

Avokonttoriin siirtyminen paransi merkittävästi sisäistä viestintää. Asiakaspalvelun, talouden, markkinoinnin ja myynnin työntekijät istuvat nyt lähellä toisiaan ja pystyvät viestimään vaivattomasti. Sisäisten sähköpostien määrä on vähentynyt merkittävästi, sillä monet asiat hoidetaan nykyisin kasvotusten ja yhdessä työskennellen. Ihmisten yhteenkuuluvuuden tunne ja työilmapiiri on parantunut. 

Tiimityöskentelyn määrä on lisääntynyt ja eri toiminnoissa työskentelevät henkilöt tekevät aiempaa enemmän töitä yhdessä. Osastorajat ylittävät tiimit pystyvät löytämään ratkaisuja ja reagoimaan liiketoiminnan tarpeisiin nopeasti. 

Palaute työntekijöiltä on ollut erittäin positiivista. He arvostavat työtapojen joustavuutta, sisäisten viestinnän parantumista sekä lyhyempiä työmatkoja.