Hyppää sisältöön

Raision henkilöstö 2016

Osaava ja tavoitteellinen henkilöstö mahdollistaa Raision liiketoiminnan menestyksen. Vuonna 2016 yhtiön kilpailukykyä turvattiin panostamalla henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin lukuisilla koulutuksilla ja sisäisillä toiminnan kehittämisen hankkeilla.

Keskeistä vuonna 2016

  • Raision palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 1405 henkilöä (vuoden 2015 lopussa 1787) yhdeksässä maassa.
  • Ison-Britannian välipalaliiketoiminnasta luopumisen myötä henkilöstömäärä väheni noin 450 henkilöllä, joista noin 320 henkilöä siirtyi Newportin ja Swindonin tehtaiden uuden omistajan palvelukseen.
  • Tšekissä työntekijöiden määrä kasvoi noin 90 henkilöllä makeisten kysynnän kasvaessa.
  • Raisioagrossa otettiin käyttöön lean-johtamisfilosofia sekä jatkuvan parantamisen prosessit ja työkalut.
  • Koko henkilöstöä ja hallintoa koskevat Raision yleiset toimintaperiaatteet päivitettiin ja niihin liittyvät koulutukset käynnistettiin loppuvuodesta 2016.

Raisio seuraa säännöllisesti markkinapalkkoja yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Raision palkat ja palkkiot jatkuvista toiminnoista olivat vuonna 2016 yhteensä 58,0 (2015: 77,2) miljoonaa euroa henkilöstösivukuluineen.

Tšekissä kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta jatkui etenkin Rohatecin alueen teollisuustuotannon kasvaessa. Turvatakseen kilpailukyvyn, työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden Raisio nosti tehtaan työntekijöiden palkkatasoa vuonna 2016.

Raisio noudattaa paikallisia työehtosopimuksia, työhön liittyviä säädöksiä ja lakeja niissä maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa.