Hyppää sisältöön

Monimuotoinen arvoketju
Raision arvoketju

Raision arvoketju ulottuu ruuan alkutuotannosta kuluttajiin. Yhtiön vaikutusmahdollisuudet ja vuorovaikutuksen tapa arvoketjun eri osissa vaihtelevat. Raision kyky ja halu kehittää vastuullisia elintarvikkeita ja rehuja edistävät ruokaketjun kestävyyttä.

Raisio vaikuttaa arvoketjun alkupäähän eli tavarantoimittajiinsa noudattamalla vastuullisen hankinnan periaatteitaan. Tavarantoimittajilta edellytetään sitoutumista Raision tavarantoimittajien eettisiin periaatteisiin, jotka koskevat muun muassa ympäristövastuuta, kansainvälisten säädösten mukaisia työoloja, lapsi- ja pakkotyövoiman kieltoa sekä syrjinnän vastaisuutta.

Osan Raision brändituotteista valmistavat alihankkijat, joilta edellytetään Raision linjaamaa vastuullista toiminta- ja tuotantotapaa. Sopimuksissa määritellään tarkasti muun muassa käytettävien raaka-aineiden laatuvaatimukset. 

Raisio hankkii käyttämänsä viljan läheltä tuotantolaitoksiaan aina, kun se on mahdollista. Raision viljatuotteet valmistetaan pääosin Suomessa. Suomessa yhtiö hankkii noin 85 prosenttia viljasta suoraan viljelijöiltä. Tiiviin yhteistyön ansiosta Raisiolla on mahdollisuus kehittää viljelytapoja yhdessä viljelijöiden kanssa. 

Raisio tutkii kuluttajien käyttäytymistä ja tarpeita jatkuvasti. Siten Raisio pystyy tarjoamaan kaupalle kiinnostavia brändituotteita ja innovaatioita, jotka vastaavat kuluttajien toiveita. Yhtiö myös panostaa brändeihinsä, jotta ne pysyvät kaupallisesti kiinnostavina. Kaupan keskusliikkeet, suurkeittiöt ja teollisuusasiakkaat asettavat Raisiolle yhä tiukempia kriteerejä tuotteiden vastuullisuudesta.

Kansainvälisen Benecol-ainesosaliiketoiminnan osalta Raision vaikutusmahdollisuudet ulottuvat lisenssipartnereiden avustamiseen ja neuvontaan. Lisenssisopimuksissa on määritelty tarkasti brändin käyttöön ja tuotteisiin liittyvät asiat. Lisäksi Raision lisenssipartnerit ovat sitoutuneet Raision eettisiin toimintaohjeisiin (Benecol Partner Code of Conduct).

Kuluttajatuotteiden arvoketjun loppupäässä Raisio vaikuttaa kuluttajiin viestinnällisesti esimerkiksi ravitsemusneuvonnalla, pakkausten ympäristömerkeillä, resepteillä ja tuotteiden käyttövinkeillä. Kuluttajien kanssa käydään jatkuvaa dialogia muun muassa sosiaalisessa mediassa ja asiakaspalvelukanavissa.

Raisio vaikuttaa maito- ja kalaketjuun tarjoamalla tuottajille rehuja, jotka edistävät kannattavaa ja kestävää maataloutta. Raision ruokintaratkaisut vaikuttavat eläinten hyvinvointiin ja parantavat tuotoksia. Ruokintainnovaatiot ovat vähentäneet merkittävästi kalaketjun ympäristövaikutuksia.

Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Osakkeenomistajia yhtiöllä on yli 39 000. Raision palveluksessa on noin 1 400 henkilöä ja toimintaa on 12 maassa. Raisiolla on tuotantolaitoksia yhdeksällä paikkakunnalla kolmessa eri maassa.