Hyppää sisältöön

Olennaisuusarvio kertoo tärkeimmät vastuullisuusteemat

Raision olennaisuusarvio

Raision vastuullisuuden olennaisuusarviointi uudistettiin vuonna 2015 sidosryhmien kanssa keskustellen ja heidän näkemyksiään kuunnellen. Raision hallituksen vahvistamassa olennaisuusarviossa huomioitiin sidosryhmät paikallisesti ja kansainvälisesti Raision toimintamaissa.

Raision liiketoimintojen ja sidosryhmien näkemysten pohjalta tunnistettiin ja priorisoitiin tärkeimmät vastuullisuusnäkökohdat, jotka ryhmiteltiin alla olevaan matriisiin. Olennaiset näkökohdat koskevat koko Raisio-konsernia. Raision olennaisuusarvio ohjaa vastuullisuustyötä ja -raportointia.

Olennaisuusarvion ajantasaisuutta tarkastellaan vuosittain. Vuonna 2016 siihen ei tehty muutoksia ja Raisio jatkoi työtään olennaisten teemojen edistämiseksi.