Hyppää sisältöön

 

Raisioagro auttaa asiakkaitaan tuottamaan kuluttajille terveellistä ruokaa kestävästi, tehokkaasti ja taloudellisesti kannattavasti eläinten hyvinvointia edistäen. Toiminnan ytimessä ovat vahva ruokinnan erikoisosaaminen sekä innovatiiviset ja ekologiset rehut maidontuotantoon ja kalankasvatukseen. Raisioagron innovaatiot ja erikoisosaaminen luovat asiakkaille lisäarvoa.

Keskeistä

  • Nettokäyttöpääoma pieneni lähes 50 %:lla tehostuneen raaka-ainehallinnan ja varastojen hallinnan ansiosta.
  • Keskimääräinen sidotun pääoman tuotto 11,4 %.
  • Maitotilojen siirtymä edullisempiin rehuihin jatkui.
  • Tuotostutka®-lypsyrobottiseurannan piirissä jo 130 tilaa. Seurannan avulla karjojen keskimääräinen maitotuotos on noussut jo noin kuudella %:lla.
  • Voimakasta panostusta digitaalisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen jatkettiin.
  • Lanseerattiin kolme uutta Benemilk-tuotetta, jotka suunnattiin maitotiloilla yleistyvään seosruokintaan.
  • Raisioaqua lanseerasi kesällä 2016 Baltic Blend -kalanrehut ja vahvisti asemaansa ympäristöystävällisen kalankasvatuksen edelläkävijänä Suomen ja Luoteis-Venäjän markkinoilla.
  • Kestävästi tuotetun, ympäristöystävällisen Benella-kalan jakelu laajeni Suomessa.
  • Markkinoille tuotiin uudet rehut hevosille ja peurojen lisäruokintaan.

Taloudellinen katsaus

Raisioagron liikevaihto oli 126,6 (145,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon pienenemisestä huolimatta liiketoiminnan suhteellinen kannattavuus parani selvästi. Merkittävimmin liikevaihdon laskuun vaikuttivat lannoitemyynnin pieneneminen, maitotilojen siirtyminen edullisempiin rehuihin sekä viljan vientimäärien pieneneminen vertailuvuodesta.

Raisioagron liiketulos parani +0,9 M€

Raisioagron vertailukelpoinen liiketulos oli 3,7 (2,8) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 3,7 (2,4) miljoonaa euroa. Merkittävimmät tekijät liiketuloksen paranemiseen olivat asiakastarpeisiin vastaavien uusien tuotteiden onnistunut kehitystyö ja lanseeraus sekä oman tuotannon ja materiaalitehokkuuden parantaminen.

Raisioagron vuodenvaihteen nettokäyttöpääoma pieneni lähes 50 prosentilla ja oli 5,8 (11,3) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääomaa pienensi erityisesti kalanrehuliiketoiminnnan,
mutta myös naudanrehuliiketoiminnan tehostunut raaka-aineiden ja varastojen hallinta.

Raisioagron keskimääräinen sidotun pääoman tuotto nousi 11,4 prosenttiin nettokäyttöpääoman pienentämisen ja kannattavuuden parantumisen ansiosta.

Liiketoiminnat

Raisioagroon kuuluu kolme liiketoiminta-aluetta: Naudanrehut ja tuotantopanokset, kalanrehut sekä viljakauppa.

Raisioagro jatkoi panostusta Internet of Farming -hankkeisiin.

Naudanrehuissa Raisioagro ei lähtenyt mukaan aggressiiviseen hintakilpailuun vaan keskittyi oman toimintansa parantamiseen, asiakastarpeeseen vastaavan tuotevalikoiman kehittämiseen sekä digitaalisiin palveluihin.

Venäjän aikaisemmin asettama meijerituotteiden tuontikielto sekä sitä seurannut maidon tuottajahinnan lasku Suomessa näkyivät maitotilojen taloudellisten haasteiden jatkumisena. Benemilk-rehuja käyttävät pääasiassa lypsyrobottitilat, jotka ovat tyytyväisiä maidontuotantoon saamaansa lisäarvoon. 

Raisioagro jatkoi voimakasta panostusta digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Niiden avulla asiakkaat pystyvät hyödyntämään paremmin yhtiön edistyksellistä ruokintaosaamista.

Benella on kestävästi kasvatettua suomalaista kirjolohta parhaimmillaan.

Raisioaquan kehittämissä Baltic Blend -kalanrehuissa käytetään raaka-aineena Itämerestä kalastetusta silakasta ja kilohailista Suomessa jalostettua kalajauhoa ja -öljyä. Baltic Blend -rehujen myötä Itämereen ei tuoda ravinteita muualta. Raisioaquan edelläkävijyys kalanrehuissa perustuu tiiviiseen yhteistyöhön kalankasvattajien kanssa ja kestävän kehityksen mukaisiin innovaatioihin.

Benella-kirjolohen pääsy suomalaisten ruokapöytiin nopeutui merkittävästi, kun Kesko aloitti sen jakelun lokakuussa 2016.

Viljan vienti oli vertailuvuotta selvästi vähäisempää. Maailmanmarkkinoilla viljasta on ylitarjontaa, mikä heikensi vientiä ja sen kannattavuutta olennaisesti. 

Raisioagro-yksikön keskeiset tunnusluvut

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 2016 2015
Liikevaihto M€ 24,7 37,1 37,7 27,1 126,6 145,9
Liiketulos M€ 0,0 2,3 1,4 0,0 3,7 2,4
   Liiketulos % 0,0 6,1 3,8 -0,1 2,9 1,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät M€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Vertailukelpoinen liiketulos M€ 0,0 2,3 1,4 0,0 3,7 2,8
   Vertailukelpoinen liiketulos % 0,0 6,1 3,8 -0,1 2,9 1,9