Hyppää sisältöön

Strategiset tavoitteet

Raisio visio on olla ekologisten ja terveellisten välipalojen edelläkävijä johtavilla brändeillä sekä kestävän ruokaketjun aktiivinen kehittäjä. Raision strategian ydin muodostuu kokonaisuudesta, johon kuuluvat innovaatiot sekä terveellisyys, ekologia ja välipalat. Tammikuussa 2017 Raision hallitus käynnisti työn konsernin strategian uudistamiseksi.

 

Raisio uudistaa strategiansa

Raision hallitus on käynnistänyt työn konsernin strategian uudistamiseksi. Strategia luo pohjan Raision tulevaisuuden kasvulle ja menestykselle. Hallituksen tavoitteena on, että strategiatyö on valmis toukokuun 2017 aikana.

Raisio julkistaa uudistetun strategiansa toukokuussa 2017.

Vuonna 2017 Raisio tulee toteuttamaan investointeja brändeihin, tuotekonsepteihin, myyntiin ja markkinointiin sekä toimintansa tehostamiseen. Näin luodaan pohjaa tulevien vuosien kasvulle ja menestykselle. Raision haasteena on erityisesti Brändit-toimintojen orgaaninen kasvu.

 

Keskeistä vuonna 2016

  • Benecolin markkina-asema vahvistui suurimmalla markkinalla Isossa-Britanniassa
  • Raisio lisensoi Honey Monster -brändin Isossa-Britanniassa
  • Raisio myi Ison-Britannian välipalapatukkaliiketoimintansa
  • Benemilk-rehuille patentti Suomessa
  • Raisio supisti Benemilk Oy:n toimintaa
  • Raisio rakentaa bioenergialaitoksen Suomeen
  • Raisio investoi uuteen kalanrehulinjaan
  • Naudanrehujen tuotevalikoimaa uudistettiin vastaamaan paremmin maitotilojen edullisempien rehujen tarpeeseen
  • Ensimmäinen Internet of Farming (IoF) sovellus Tuotostutka® hyödyntää lypsyrobottien tuottamaa dataa lisäarvoksi maitotiloille