Hyppää sisältöön

Taloudellinen katsaus

Raisio-konsernin 50,7 miljoonan euron vertailukelpoinen liiketulos oli hyvä suoritus tilanteessa, jossa Ison-Britannian punnan kurssimuutosten vaikutus liiketulokseen selvästi negatiivinen. Vertailukelpoisin valuuttakurssein Raisio olisi tehnyt selvästi vuotta 2015 paremman vertailukelpoisen liiketuloksen.

Raision vuosi 2016

 • Liiketulos* 50,7 (51,7) M€
 • Liiketulos* 11,6 (9,9) % liikevaihdosta
 • Liikevaihto 436,3 (521,2) M€
 • Liikevaihdon muutos -16 %
 • Ison-Britannian punnan vaikutus liiketulokseen -3 M€ ja liikevaihtoon -20 M€
 • Hallituksen osinkoesitys 0,17 (0,16) euroa osakkeelta
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto parani 11,6 %:iin

*Vertailukelpoinen liiketulos

Raision liiketulos 2007 - 2016

Vertailukelpoisin valuuttakurssein Raisio olisi tehnyt selvästi vuotta 2015 paremman vertailukelpoisen liiketuloksen.

Raision osingot 2007 - 2016

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen osinkoesityksen vuodesta 2016 on Raision osinko noussut yhtäjaksoisesti 10 vuotta.

Keskeistä vuonna 2016

 • Konsernin suhteellinen kannattavuus parani
 • Benecolin markkinaosuus vahvistui UK:ssa
 • Benecol-ainesosan myynti lisenssipartnereille kasvoi Aasiassa
 • Benecol-tuotteiden valikoima laajeni pureskeltavalla Soft Chew -ravintolisällä 
 • Raisio luopui UK:n välipalaliiketoiminnasta ja lisensoi Honey Monster -brändin
 • Uutuuksien hyvä menestys kasvatti Elovena-brändin liikevaihtoa lähes 10 %
 • Tšekin makeistoimintojen liikevaihto kasvoi lähes 15 %
 • UK:n Leicesterin makeistehtaan haasteet jatkuivat
 • Brändit-yksikön keskeisenä haasteena orgaaninen kasvu
 • Benemilk Oy:n toimintaa innovaation kansainväliseksi kaupallistamiseksi supistettiin merkittävästi
 • Raisioagro uudisti naudanrehujen valikoimaansa asiakkaiden siirtyessä matalamman lisäarvon rehuihin
 • Raisioaqua lanseerasi Baltic Blend -kalanrehun, jolla kierrätetään Itämeren ravinteita 

Raisio-konsernin keskeiset tunnusluvut

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 2016 2015
Tulos              
Liikevaihto M€ 95,4 102,8 124,1 114,0 436,3 521,2
Liikevaihdon muutos % -22,3 -23,5 -12,3 -6,9 -16,3 5,5
Liiketulos M€ 11,5 13,9 -6,2 9,7 28,9 42,4
   Liiketulos % 12,1 13,6 -5,0 8,5 6,6 8,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät M€ 0,5 0,1 21,2 0,0 21,8 9,2
Vertailukelpoinen liiketulos M€ 12,0 14,0 15,0 9,7 50,7 51,7
   Vertailukelpoinen liiketulos % 12,6 13,6 12,1 8,5 11,6 9,9
   - Poistot M€ -2,6 -2,6 -3,1 -3,1 -11,3 -14,1
   - Arvonalennukset M€ 0,3 0,5 -17,0 0,0 -16,1 -7,0
Poistot ja arvonalentumiset yht. M€ -2,3 -2,1 -20,0 -3,1 -27,4 -27,1
Vertailukelpoisiin poistoihin ja arvonalennuksiin vaikuttavat erät M€ -0,3 -0,5 17,0 0,0 16,1 4,7
Vertailukelpoiset poistot ja arvonalennukset M€ -2,6 -2,6 -3,1 -3,1 -11,3 -16,5
Käyttökate (EBITDA) M€ 13,8 16,0 13,9 12,7 56,3 63,6
Vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vaikuttavat erät M€ 0,9 0,6 4,2 0,0 5,7 4,6
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) M€ 14,6 16,6 18,1 12,7 62,0 68,1
Rahoituserät M€ 0,2 -0,5 -0,9 -0,9 -2,2 -2,5
Tulos/osake (EPS) 0,06 0,07 -0,05 0,05 0,12 0,22
Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS) 0,06 0,07 0,07 0,05 0,25 0,26
Tase              
Omavaraisuusaste % - - - - 66,8 62,3
Nettovelkaantumisaste % - - - - 8,5 12,1
Korollinen nettorahoitusvelka M€ - - - - 26,7 42,2
Oma pääoma/osake - - - - 1,99 2,23
Osinko/osake - - - - 0,17* 0,16
Investoinnit M€ 5,0 5,1 4,3 4,0 18,3 11,0

*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Vertailukelpoiseen liiketulokseen vaikuttavat erät

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 2016 2015
Brändit              
Dormen ja Fruitus -brändien alaskirjaus M€ -0,1 -0,1 3,9   3,7  
Halo Foods Ltd:n myytävän omaisuuden arvostus käypään arvoon M€   -0,4 15,1   14,7  
UK:n välipalaliiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut M€   1,1 0,7   1,7  
Southallin tehtaan saneerauskulut, UK M€           11,3
Tehostamishankkeet M€ 0,2       0,2 1,4
Luovutustappio Sulman myynnistä M€           1,5
Carlshamn Mejeri -tavaramerkin myynti M€           -4,1
Raisioagro              
Toiminnan uudelleenjärjestely M€           0,4
Yhteiset              
Toiminnan järjestely- ja asianajokulut M€ 0,4 -0,5 1,5   1,4  
Myytyyn liiketoimintaan liittyvä kertaluonteinen jälkikäteinen korvaus M€           -1,1
Vaikutus liiketulokseen M€ 0,5 0,1 21,2 0,0 21,8 9,2

 

Raisio-konsernin keskeiset tunnusluvut

    2016 2015
Tulos      
Liikevaihto M€ 436,3 521,2
Liikevaihdon muutos % -16,3 5,5
Liiketulos M€ 28,9 42,4
   Liiketulos % 6,6 8,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät M€ 21,8 9,2
Vertailukelpoinen liiketulos M€ 50,7 51,7
   Vertailukelpoinen liiketulos % 11,6 9,9
   - Poistot M€ -11,3 -14,1
   - Arvonalennukset M€ -16,1 -7,0
Poistot ja arvonalentumiset yht. M€ -27,4 -27,1
Vertailukelpoisiin poistoihin ja arvonalennuksiin vaikuttavat erät M€ 16,1 4,7
Vertailukelpoiset poistot ja arvonalennukset M€ -11,3 -16,5
Käyttökate (EBITDA) M€ 56,3 63,6
Vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vaikuttavat erät M€ 5,7 4,6
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) M€ 62,0 68,1
Rahoituserät M€ -2,2 -2,5
Tulos/osake (EPS) 0,12 0,22
Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS) 0,25 0,26
Tase      
Omavaraisuusaste % 66,8 62,3
Nettovelkaantumisaste % 8,5 12,1
Korollinen nettorahoitusvelka M€ 26,7 42,2
Oma pääoma/osake 1,99 2,23
Osinko/osake 0,17* 0,16
Investoinnit M€ 18,3 11,0

*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Vertailukelpoiseen liiketulokseen vaikuttavat erät

    2016 2015
Brändit      
Dormen ja Fruitus -brändien alaskirjaus M€ 3,7  
Halo Foods Ltd:n myytävän omaisuuden arvostus käypään arvoon M€ 14,7  
UK:n välipalaliiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut M€ 1,7  
Southallin tehtaan saneerauskulut, UK M€   11,3
Tehostamishankkeet M€ 0,2 1,4
Luovutustappio Sulman myynnistä M€   1,5
Carlshamn Mejeri -tavaramerkin myynti M€   -4,1
Raisioagro      
Toiminnan uudelleenjärjestely M€   0,4
Yhteiset      
Toiminnan järjestely- ja asianajokulut M€ 1,4  
Myytyyn liiketoimintaan liittyvä kertaluonteinen jälkikäteinen korvaus M€   -1,1
Vaikutus liiketulokseen M€ 21,8 9,2