Hyppää sisältöön

Tavoitteellinen vastuullisuusohjelma

Raision vastuullisuusohjelma vuosille 2016 - 2018 asettaa tavoitteet ja mittarit valituille, olennaisille vastuullisuusteemoille. Vuonna 2016 Raisio aloitti vastuullisuusohjelmansa määrätietoisen toteuttamisen.

Vastuullisuusohjelman tavoitteet tukevat Raision liiketoimintastrategian toteutumista. Vastuullisuusohjelma on Raision vastuullisuustyön käytännön työkalu: se asettaa tavoitteet ja mittarit olennaisille vastuullisuusteemoille yrityksen johdolle ja henkilöstölle. Kaikki liiketoiminnot osallistuivat aktiivisesti vastuullisuusohjelman laadintaan ja ovat sitoutuneet sen toteuttamiseen.

Raisiolla on toimintaa monessa eri maassa ja useilla toimialoilla. Siksi olennaiset vastuullisuusteemat vaihtelevat liiketoiminnoittain. Konsernin vastuullisuusohjelmassa on kolme teemaa, jotka ovat kaikille liiketoiminnoille olennaisia. Näiden teemojen edistämiseksi määriteltiin konkreettiset tavoitteet ja mittarit, joilla asioiden etenemistä seurataan. Osa tavoitteista koskee vain tiettyjä liiketoimintoja.

Raision vastuullisuusohjelma on liiketoimintastrategiaa tukeva sekä olennaisiin vastuullisuuskysymyksiin keskittyvä, konkreettinen ja selkeä. Raision arvoketjun keskeisiä osia ovat raaka-aineiden vastuulliseen hankintaan, innovaatioihin ja tuotekehitykseen, terveellisyyteen ja työturvallisuuteen liittyvät asiat. Koska nämä teemat korostuivat Raision olennaisuusarviossa, ne ovat myös vastuullisuusohjelman kantavia teemoja

Raision vastuullisuusohjelma

Raision vastuullisuusohjelman pääteemat

  • Kestävä ruokaketju
    • Raaka-ainehankintaan kuuluu eettisiä ja ympäristöön liittyviä näkökohtia, joiden hallinta on Raisiolle olennaista. Lisäksi Raisio tavoittelee oman tuotannon ympäristövaikutusten pienentämistä sekä vaikuttaa maidontuotannon ja kalankasvatuksen kestävyyteen rehuinnovaatioidensa kautta.
  • Terveellisempi ruoka 
    • Terveellisempien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on Raision strategian ytimessä ja kuluttajille merkityksellistä. Tuoteturvallisuuden suhteen Raisio ei tee kompromisseja.
  • Työturvallisuus ja -hyvinvointi
    • Henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi ovat Raision toiminnalle ensiarvoisen tärkeitä, jotta pystytään takaamaan tuotteiden laatu, prosessien toimintavarmuus sekä kyky kehittää uusia kuluttajia ja asiakkaita kiinnostavia innovaatioita.

Raision liiketoiminnoissa on tunnistettu muitakin vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä, joiden eteen Raisio tekee aktiivista työtä. Vastuullisuusohjelmaan on koottu koko konsernin kannalta oleelliset vastuullisuusteemat, joihin Raisio keskittyy vuosina 2016 - 2018.

Vastuullisuusohjelman ensimmäisen vuoden painopistealueiksi valittiin prosessien ja tiedonhallinnan yhtenäistäminen, vastuullisen hankinnan kehittäminen ja terveelliset elintarvikkeet. Tavoitteiden saavuttamiselle laadittiin sisäinen aikataulu. Osa ohjelman toteuttamisesta on jatkuvaa työtä ja laadun varmistamista.