Hyppää sisältöön

Vastuulliset toimintaperiaatteet ja politiikat

Vastuullisuuden edistäminen ja vastuullinen toimintatapa ovat osa jokaisen raisiolaisen työtä. Raision visio ja strategia ohjaavat Raision vastuullisuustyötä ja sen painopisteet määritellään olennaisuusarviossa. Vastuullista toimintatapaa määrittelevät konsernin periaatteet ja politiikat, joita yhtenäistettiin vuonna 2016. 

Raision hallitus hyväksyi yhtiön uudistetut yleiset toimintaperiaatteet joulukuussa 2016. Ne koskevat kaikkea konsernin liiketoimintaa, koko henkilöstöä, johtoa, hallitusta ja hallintoneuvostoa. Yleiset toimintaperiaatteet ohjaavat raisiolaisten jokapäiväistä työtä ja asettavat perustan kannattavalle ja vastuulliselle liiketoiminnalle. 

Raisio-konsernin yleiset toimintaperiaatteet

Laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikka

Raisio-konsernin tavarantoimittajien eettiset periaatteet

Raisio sitoutui vuonna 2016 UN Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen ja sen kymmeneen periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työsäädöksiä, ympäristöä ja lahjontaa.

Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto

Eettinen toimintatapa määritellään Raision yleisissä toimintaperiaatteissa, joista järjestetään henkilöstölle säännöllisesti koulutusta. Lisäksi raisiolaiset saavat luottamuksellista tukea eettiseen ja lainmukaiseen toimintaan ensisijaisesti omalta esimieheltään, yhtiön lakiosastolta ja compliance-johtajalta. 

Työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan mahdollisista väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä omalle esimiehelleen tai tämän esimiehelle. Vuonna 2016 Raisiossa päivitettiin väärinkäytöksistä raportoimisen toimintatapaa. Jotta mahdollisiin väärinkäytöksiin voitaisiin puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, henkilöstö voi ilmoittaa havainnoistaan tiettyyn sähköpostiosoitteeseen tai nimettömänä postitse Raision lakiasiainjohtajalle, talousjohtajalle tai compliance-johtajalle. Työntekijöiden ilmoitukset väärinkäytöksistä käsitellään aina ehdottoman luottamuksellisesti.