Hyppää sisältöön

Toimintaympäristö

Raisio on monialakonserni, jonka toimintaan vaikuttavat kansainväliset ja paikalliset, taloudelliset ja poliittiset tapahtumat, linjaukset ja näkymät. Raision vahvuuksia ovat ruokaketjun monipuolinen osaaminen, kuluttaja- ja asiakastarpeiden ymmärrys sekä kestävää kehitystä tukevat innovaatiot. Raision liiketoiminta-alueet ovat välipalat, terveysvaikutteiset elintarvikkeet, makeiset, naudan- ja kalanrehut sekä viljakauppa.

Raisio = Brändit ja Raisioagro

Brexit luo epävarmuutta

Ison-Britannian kesäkuussa 2016 pidetyn kansanäänestyksen seurauksena maa tulee todennäköisesti eroamaan Euroopan unionista. Eron yksityiskohdat ovat avoimia ja päätöksestä johtuvan epävarmuuden arvioidaan heikentävän paitsi Ison-Britannian myös koko euroalueen kasvunäkymiä sekä aiheuttavan edelleen voimakasta vaihtelua punnan kurssiin.

UK:ssa Benecol-levitteiden myynti kasvoi levitekategorian laskusta huolimatta

Kolesterolia alentavien terveysvaikutteisten elintarvikkeiden myynnin heilahtelut Raision markkina-alueilla Euroopassa jatkuivat ja koko kategoria laski hienoisesti. Isossa-Britanniassa Benecol oli ainoa brändi, joka koko levitekategorian laskusta huolimatta paransi asemaansa. Briteissä jatkui vähittäiskaupan tiukka kilpailu ja kuluttajien hintatietoinen ostokäyttäytyminen. Vähemmän sokeria ja suolaa sisältävien tuotteiden kysyntä kasvoi, sillä Isossa-Britanniassa jatkui vilkas julkinen keskustelu aiheesta.

Vähittäiskauppa murroksessa

Suomessa vähittäiskaupan myynti kasvoi hieman ja kasvun ennustetaan jatkuvan maltillisena vuonna 2017 ostovoiman ja työpaikkojen kasvun hitaudesta johtuen. Vähittäiskauppa jatkoi ns. halpuuttamista. Terveellisten ja ekologisten välipalojen kysyntä kasvoi ruokailutottumusten muuttuessa.

Terveellisten ja ekologisten elintarvikkeiden kysyntä kasvoi

Puolassa kolesterolia alentavien levitteiden volyymi kasvoi mittavan promootiomyynnin tukemana.  Puolalaiset kuluttajat arvostavat perinteisesti voita sisältäviä levitteitä.

Benecol-tuotteiden potentiaalisilla uusilla markkina-alueilla Aasiassa terveysvaikutteisten elintarvikkeiden lupa-prosessit vaihtelevat suuresti maittain ja muutamat maat ovat tiukentaneet lupaprosessejaan. Raisio on toteuttanut lisenssipartnereidensa kanssa useita onnistuneita regulaatioprosesseja.

Ison-Britannian makeismarkkinoilla kuluttajakysyntä oli tasaista niissä tuoteryhmissä, joissa Raisiolla on tuotteita. Euroopan markkinoilla vähittäiskauppaketjut lanseerasivat aktiivisesti uusia pehmeitä hedelmämakeisia private label -tuotteina.

Suomessa maitotilojen rakennemuutos jatkui

Suomen naudanrehujen markkinoilla ei tapahtunut suuria muutoksia, sillä maitotilojen määrän vähentymisestä huolimatta lypsylehmien määrä ei laskenut samassa suhteessa.

Maidosta maksettava alempi hinta ja tilojen haasteellisempi taloudellinen asema lisäsivät edullisempien rehujen kysyntää ja kiristivät kilpailua. Venäjän kehittäessä aktiivisesti omaa maitoketjuaan avautui konsultoivalle rehumyynnille uusia mahdollisuuksia.

Kasvatetun kalan kysyntä kasvussa

Kala on yhä suositumpi proteiinin lähde

Itämeren alueen kalanrehujen markkinat olivat vakaat. Muutokset olivat enemmänkin kasvuolosuhteista johtuvia. Globaali punalihaisten kalojen hintojen nousu näkyi myös Suomessa. Hintojen nousu johtui Chilen lohentuotannon ongelmista, jotka ovat romahduttaneet maan oman tuotannon. Kasvatetun kalan vaje on globaaleilla markkinoilla paikattu Norjan lohella, joka on päätuote myös Suomen markkinoilla. Norjan lohen kuluttajahinnan nousu veti nousuun myös kotimaisen kirjolohen hinnan.

Raisioaqua on kalanrehujen vastuullinen edelläkävijä Suomessa. Baltic Blend -kalanrehun kehittäminen ja lanseeraus edistää entisestään kalankasvatuksen vastuullisuutta ja pienentää ympäristökuormitusta.