Hyppää sisältöön

Raisioagro on ruokinnan huippuosaaja

Raisioagron kyky innovoida kestävää kehitystä edistäviä ja asiakastarpeeseen vastaavia tuotteita on yhtiön vahvuus. Tilojen tarpeiden mukaiset laadukkaat rehut ja ruokintaosaaminen parantavat tilojen tavoitteiden mukaista kannattavuutta varmistaen samalla eläinten terveyttä. 

Maitotilojen rakennemuutos jatkui Suomessa

Suomen maitotilojen määrän vähenemisestä huolimatta lypsylehmien määrä ei olennaisesti vähentynyt, sillä osa tiloista toteutti laajennusinvestointeja. Keskeisin rehumarkkinaan vaikuttanut muutos oli seosrehutilojen ja lypsyrobottitilojen määrän kasvun jatkuminen. Seosrehuruokinta tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki rehukomponentit sekoitetaan säilörehuun eli lehmille tarjotaan vain yksi rehuseos.

Maitotiloilla jatkui siirtymä lisäarvorehuista edullisempiin, matalamman lisäarvon rehuihin haasteellisen taloudellisen tilanteen jatkuessa. Merkittävimmät syyt maitotilojen haasteelliseen taloustilanteeseen ovat Venäjän asettama meijerituotteiden tuontikielto sekä sitä seurannut maidon tuottajahinnan lasku Suomessa.

Benemilk-lisäarvorehuja käyttävät pääasiassa lypsyrobottitilat, jotka ovat tyytyväisiä maidontuotantoon saamaansa lisäarvoon. Vuoden 2016 lopussa Benemilk-rehuja söi noin kuusi prosenttia Suomen kaikista lypsylehmistä.

Benemilk-rehuilla on vakiintunut asema Suomessa

Raisioagro ei lähtenyt mukaan aggressiiviseen hintakilpailuun vaan keskittyi myyntihenkilöstön osaamisen laajentamiseen, kohdennettuun markkinointiin ja asiakastarpeeseen vastaavan tuotevalikoiman kehittämiseen sekä digitaalisiin palveluihin.

Venäjän talouden haasteet ja maitotilojen maksuvalmiuden heikentyminen pienensivät Raisioagron naudanrehujen myyntiä Venäjälle. Venäjä investoi maan omaan maitoketjuun, jolloin tarve maidon laadun parantamiseen ja tuotostason nostamiseen lisäävät tarvetta ruokintaosaamisen konsultaatioon. Raisioagrolla on hyvät mahdollisuudet edistyksellisen ruokintaosaamisensa ansiosta lisätä vientiään Venäjälle.

Internet of Farming on digitaalista edelläkävijyyttä

Raisioagro jatkoi voimakasta panostusta digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Osana Internet of Farming -hanketta Raisioagro muutti lypsyrobottiseurannan Tuotostutka-lypsyrobottiseurannaksi. Seurannassa oli vuoden 2016 lopussa jo 130 tilaa, joilla oli yhteensä yli 10 000 lehmää. Raisioagron reaaliaikaisen karjan ruokinnan optimoinnin myötä keskimääräinen maitotuotos on noussut lähes kuusi prosenttia.

Raisioaquan kalanrehut edistävät kestävää kehitystä

Kasvatuskauden olosuhteilla on suuri merkitys vaihtolämpöisen kalan kasvatuksessa. Raisioaquan valikoimissa on kalanrehuja monille eri lajeille, mutta ylivoimaisesti suurin segmentti ovat kirjolohen rehut. Talvella kaloja ei käytännössä ruokita ylläpitoruokintaa enempää, joten kalanrehujen sesonki on keväästä syksyyn.

Raisioaqua on ainoa suomalainen kalanrehujen valmistaja. Suurimmat markkina-alueet ovat Suomi ja Luoteis-Venäjä. Viennin osuus kaikista valmistetuista kalanrehuista oli noin 60 prosenttia.

Baltic Blend on Raision kalanrehuinnovaatio

Raisioagron kalanrehuliiketoiminnan Raisioaquan edelläkävijyys perustuu tiiviiseen yhteistyöhön kalankasvattajien kanssa ja kestävän kehityksen mukaisiin innovaatioihin, joiden ansiosta kalankasvatuksen ympäristövaikutukset ovat pienentyneet merkittävästi.

Raisioaqua lanseerasi kesällä 2016 Baltic Blend -kalanrehut ja vahvisti asemaansa ympäristöystävällisen kalankasvatuksen edelläkävijänä Suomen ja Luoteis-Venäjän markkinoilla. Baltic Blend -Itämerirehun kehittäminen ja lanseeraus olivat Raisioaquan vuoden suurin panostus.

Baltic Blend -rehuissa käytetään raaka-aineena Itämerestä kalastetusta silakasta ja kilohailista Suomessa jalostettua kalajauhoa ja -öljyä. Kalajauhoa ja -öljyä Raisioaquan rehuihin valmistaa merkittävä yhteistyökumppanimme Kemiön Kasnäsissä. Baltic Blend -rehujen myötä Itämereen ei tuoda ravinteita muualta.

Terveellistä ja vastuullista Benella Kirjolohta

Kestävästi tuotetun, ympäristöystävällisen Benella-kalan toinen myyntisesonki alkoi syyskuussa. Benella-kalat kasvatetaan Raisioaquan rehuilla ja laadukkaan kalan myyntituotot varmistavat kalankasvatuselinkeinon kannattavuutta.

Benella on vastuullisesti kasvatettua suomalaista kirjolohta

Benella-kirjolohen pääsy suomalaisten ruokapöytiin nopeutui merkittävästi, kun Kesko aloitti sen jakelun lokakuussa 2016. Onnistuneen pilottijakson jälkeen Kesko laajensi jakelun nopeasti valtakunnalliseksi. Benella Kirjolohi on edelleen myös Stockmannin valikoimassa.

Benella-tuoteperhe laajeni kolmella uudella tuotteella. Raisioaqua on rakentanut Benella-kalojen kasvattamiseen sopimuskasvattajamallin, jonka ansiosta kuluttaja saa kaupan palvelutiskillä tiedon myynnissä olevan Benella-kalan kasvattajasta.