Hyppää sisältöön

Raision kannattavuus hyvä, painopiste kasvuun

Raision vuonna 2016 tekemä 50,7 miljoonan euron vertailukelpoinen liiketulos oli hyvä suoritus tilanteessa, jossa Ison-Britannian punnan kurssimuutosten negatiivinen vaikutus liiketulokseemme oli vajaat kolme miljoonaa euroa ja liikevaihtoon noin 20 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein Raisio olisi tehnyt selvästi vuotta 2015 paremman vertailukelpoisen liiketuloksen.

Hallitus esittää kymmenettä peräkkäistä osingonnostoa

Raision hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 17 senttiä osakkeelta. Mikäli yhtiökokous hyväksyy osinkoesityksen, Raisio on nostanut osinkoaan yhtäjaksoisesti kymmenen vuoden ajan. Se on pörssiyhtiölle harvinainen saavutus.

Tavoitteena kannattava kasvu

Raision hallitus on käynnistänyt työn konsernin strategian uudistamiseksi. Strategia luo pohjan Raision tulevaisuuden kasvulle ja menestykselle. Hallituksen tavoitteena on, että strategiatyö on valmis toukokuun 2017 aikana. Yksi keskeinen teema on kääntää Brändit-yksikön liikevaihdon lasku takaisin kasvun tielle.

Raision tavoitteena kannattava kasvu 

Vuonna 2017 Raisio tulee toteuttamaan investointeja brändeihin, tuotekonsepteihin, myyntiin ja markkinointiin sekä toimintansa tehostamiseen. Näin luodaan pohjaa tulevien vuosien kasvulle ja menestykselle. Valuuttakursseilla on jatkossakin merkittävä vaikutus Raision liikevaihtoon ja -tulokseen.

Megatrendit luovat mahdollisuuksia Raisiolle

Raisio on kansainvälinen toimija, jolle globaalit megatrendit ovat ennen kaikkea mahdollisuus. Kestävästi tuotettu, terveellinen, laadukas ja turvallinen ruoka liittyvät moniin megatrendeihin. Globaaleja megatrendejä ovat muun muassa väestönkasvu, ikääntyminen, kaupungistuminen, kestävä kehitys ja digitalisaatio.

Raisio tunnetaan innovaatioistaan, jotka ovat edistävät kestävää ja laadukasta vilja-, maito- ja kalaketjua, ovat terveellisiä sekä vastaavat kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin.

Välipalasyömisen yleistyminen on jatkossakin yksi Raision mahdollisuuksista. Yhä suurempi osa päivittäisestä ruoasta on jo välipaloja, koska ruokailutottumukset muuttuvat ja mahdollisuudet perinteiseen ateriarytmiin vähenevät yhä liikkuvamman elämäntavan myötä. Välipalojen kysyntä siirtyy valmiisiin ja helppoihin tuotteisiin, joissa energian laadulla ja terveellisyydellä on yhä suurempi merkitys.

Vastuullinen toiminta edistää myös kannattavuutta

Hyvinvointia ihmisille, eläimille ja ympäristölle

Aloitimme Raision kaikkia toimintoja koskevan kolmevuotisen vastuullisuusohjelmamme toteuttamisen vuoden 2016 alussa. Ohjelman teemat – kestävä ruokaketju, terveellisempi ruoka sekä työturvallisuus ja -hyvinvointi – rakentavat meille kaikille parempaa tulevaisuutta. Jatkamme tuloksellista työtämme ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin eteen.

Raisio sitoutui vuonna 2016 YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen ja sen kymmeneen periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työsäädöksiä, ympäristöä ja lahjontaa. Jatkamme näiden periaatteiden edistämistä omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme.

Haluan kiittää Raision henkilöstöä määrätietoisesta ja hyvin tehdystä työstä asiakkaiden ja yhtiön hyväksi. Yhdessä toimimalla aikaansaamme kannattavaa kasvua ja teemme Raisiosta yhden Suomen parhaista työpaikoista.

Jarmo Puputti
toimitusjohtaja
Raisio Oyj