Hyppää sisältöön

Tunnusluvut 2014-2016

Keskeiset tunnusluvut, vertailukelpoinen tulos

  2016 2015 2014
LIIKEVAIHTO      
Brändit, M€ 320,1 385,1 306,1
Raisioagro, M€ 126,6 145,9 201,6
Muut toiminnot, M€ 0,8 3,4 1,2
Toimialaryhmien välinen myynti, M€ -11,2 -13,2 -15,0
Liikevaihto yhteensä, M€ 436,3 521,2 493,9
LIIKETULOS      
Brändit, M€ 50,5 55,4 35,9
Raisioagro, M€ 3,7 2,8 3,4
Muut toiminnot, M€ -3,5 -6,5 -4,5
Liiketulos yhteensä, M€ 50,7 51,7 34,8
% liikevaihdosta 11,6 9,9 7,0
Rahoitustuotot ja -kulut, netto, M€ -2,2 -2,5 -1,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, M€ 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja, M€ 48,5 49,1 33,3
Tuloverot, M€ -9,3 -8,7 -5,4
Tilikauden tulos, M€ 39,2 40,4 27,9
Tulos/osake, € 0,25 0,26 0,18

Keskeiset tunnusluvut, tase

  31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Omavaraisuusaste, % 66,8 62,3 60,2
Nettovelkaantumisaste, % 8,5 12,1 22,2
Korollinen nettorahoitusvelka, M€ 26,7 42,2 72,2
Oma pääoma/osake, € 1,99 2,23 2,07
Bruttoinvestoinnit, M€ 18,3 11,0 104,9