Hyppää sisältöön

Tunnusluvut 2016

Keskeiset tunnusluvut, vertailukelpoinen tulos

 

Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 2016
LIIKEVAIHTO          
Brändit, M€ 73,3 68,4 88,2 90,2 320,1
Raisioagro, M€ 24,7 37,1 37,7 27,1 126,6
Muut toiminnot, M€ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
Toimialaryhmien välinen myynti, M€ -2,8 -2,8 -2,0 -3,5 -11,2
Liikevaihto yhteensä, M€ 95,4 102,8 124,1 114,0 436,3
LIIKETULOS          
Brändit, M€ 13,8 11,1 14,2 11,4 50,5
Raisioagro, M€ 0,0 2,3 1,4 0,0 3,7
Muut toiminnot, M€ -1,8 0,6 -0,7 -1,7 -3,5
Liiketulos yhteensä, M€ 12,0 14,0 15,0 9,7 50,7
% liikevaihdosta 12,6 13,6 12,1 8,5 11,6
Rahoitustuotot ja -kulut, netto, M€ 0,2 -0,5 -0,9 -0,9 -2,2
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, M€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja, M€ 12,2 13,5 14,1 8,8 48,5
Tuloverot, M€ -2,8 -2,4 -2,8 -1,3 -9,3
Tilikauden tulos, M€ 9,4 11,1 11,3 7,5 39,2
Tulos/osake, € 0,06 0,07 0,07 0,05 0,25

Keskeiset tunnusluvut, tase

  31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 31.3.2016
Omavaraisuusaste, % 66,8 63,1 61,4 58,7
Nettovelkaantumisaste, % 8,5 13,1 19,7 14,7
Korollinen nettorahoitusvelka, M€ 26,7 39,8 59,6 46,6
Oma pääoma/osake, € 1,99 1,93 1,92 2,02
Bruttoinvestoinnit, M€ 18,3 13,4 8,3 4,0

Tunnusluvut 2016

Keskeiset tunnusluvut, vertailukelpoinen tulos

 

2016
LIIKEVAIHTO  
Brändit, M€ 320,1
Raisioagro, M€ 126,6
Muut toiminnot, M€ 0,8
Toimialaryhmien välinen myynti, M€ -11,2
Liikevaihto yhteensä, M€ 436,3
LIIKETULOS  
Brändit, M€ 50,5
Raisioagro, M€ 3,7
Muut toiminnot, M€ -3,5
Liiketulos yhteensä, M€ 50,7
% liikevaihdosta 11,6
Rahoitustuotot ja -kulut, netto, M€ -2,2
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, M€ 0,0
Tulos ennen veroja, M€ 48,5
Tuloverot, M€ -9,3
Tilikauden tulos, M€ 39,2
Tulos/osake, € 0,25

Keskeiset tunnusluvut, tase

  31.12.2016
Omavaraisuusaste, % 66,8
Nettovelkaantumisaste, % 8,5
Korollinen nettorahoitusvelka, M€ 26,7
Oma pääoma/osake, € 1,99
Bruttoinvestoinnit, M€ 18,3