Hyppää sisältöön

Tinkimätön tuoteturvallisuus takaa luottamuksen

Tuoteturvallisuus on Raisiolle ensiarvoisen tärkeää. Asiakkaat ja kuluttajat voivat luottaa Raision tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen. Elintarvikkeiden ja rehujen tuoteturvallisuus varmistetaan sertifioinneilla, auditoinneilla, henkilöstön koulutuksella, laadukkailla raaka-aineilla ja tehokkailla prosesseilla.

Keskeistä vuonna 2016

 • Tuotantolaitoksissa tehtiin useita ulkoisia ja sisäisiä auditointeja liittyen sertifiointeihin, laatuun ja raaka-aineiden jäljitettävyyteen.
 • Kalanrehujen tuotantoon tehtiin merkittävä tuotelaatua ja ympäristötehokkuutta parantava investointi, joka valmistuu vuonna 2017. Lisäksi kalanrehujen tuotannon energiankulutusta tehostava investointi valmistui jo keväällä 2016.

Raision tuotantolaitosten sertifioinnit 

Sertifioinnit ja laatujärjestelmät tukevat turvallista tuotantoa. Ne takaavat osaltaan muun muassa jäljitettävyysprosessiemme toimivuuden.

 • Tuoteturvallisuuden ja -laadun BRC-sertifikaatti kaikilla Raision elintarvikkeita valmistavilla tehtailla. 
 • Ison-Britannian ja Tšekin yksiköt ovat Sedexin jäseniä. Sedex on kansainvälinen vastuullisen toimintaketjun seurantajärjestelmä. 
 • Laatujärjestelmä ISO 9001 Suomen tuotantolaitoksilla
 • Ympäristöjärjestelmä ISO 14001 Tšekissä ja Suomessa
 • Luomutuotannon sertifikaatti elintarviketuotantolaitoksilla Suomessa
 • Benecol-ainesosan valmistuksessa kosher- ja halal-sertifikaatit
 • Kosher-sertifikaatti Suomen elintarvikkeiden tuotantolaitoksissa 
 • Tšekissä OHSAS 18001-työturvallisuussertifiointi

Takaisinvedot vuonna 2016

Raision tavoitteena on valmistaa niin turvallisia ja laadukkaita tuotteita, ettei takaisinvetoihin ole tarvetta. Jos tuotteessa kaikesta huolimatta havaitaan laatuongelma, takaisinveto tehdään viipymättä ja siihen johtaneet syyt tutkitaan huolellisesti. Vuonna 2016 saavutimme erinomaisen tuotelaadun, eikä takaisinvedoille ollut tarvetta. 

Tavoitteet 2016 - 2018

 • Ylläpidämme BRC-sertifioinnin elintarviketuotantolaitoksilla
 • Raisioagron tavoitteena keskittyä reseptitarkkuuteen
 • Julkisten takaisinvetojen määrä nollaan