Hyppää sisältöön

Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen

Raisio edistää työhyvinvointia panostamalla esimiestyöhön ja toimivaan vuorovaikutukseen. Henkilöstön osaamista tuetaan työssä oppimisella, valmennuksilla ja toiminnan kehittämisellä. Osaamisen kehittämisen painopisteet määritellään liiketoimintojen tarpeiden, henkilöstöresurssien arvioinnin ja henkilöstökyselyn pohjalta. Lisäksi kehityskeskusteluissa sovitaan henkilökohtaisista kehittymissuunnitelmista. 

Keskeistä vuonna 2016

  • Konserni käytti 420 000 euroa (2015: 550 000 euroa) henkilöstönsä kouluttamiseen. Lisäksi järjestettiin runsaasti sisäisiä koulutuksia. 
  • Osaamisen kehittämisessä panostettiin ammatillisen koulutuksen ja sisäisen toiminnan kehittämisen lisäksi muun muassa asiakas- ja kuluttajaymmärrykseen sekä työyhteisö-, työturvallisuus-,  ja tietoturva- sekä vastuullisuusasioihin.  
  • Työhyvinvointia edistettiin toteuttamalla kymmeniä kehityshankkeita henkilöstökyselyn tulosten pohjalta.

Raisio jatkoi asiakas- ja kuluttajaymmärryksen sekä esimiestyön ja henkilöstöviestinnän vahvistamista sisäisen kehittämisen keinoin. Henkilöstölle järjestettiin valmennus- ja tiedotustilaisuuksia, joissa painottuivat Raision ajankohtaiset asiat ja yhtiön kehittäminen vastuullisuuden näkökulmasta, työhyvinvointiasiat sekä ravitsemus- ja tuotetuntemusasiat.  Laaja osallistuminen mahdollistettiin etäyhteyksillä.

Suomen toimipisteiden esimiehiä osallistui liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen painottuvaan eri yritysten osallistujista koostuvaan koulutusohjelmaan.Lisäksi järjestettiin ihmisten erilaisuuden sekä viestintä- ja vuorovaikutustyylien ymmärtämiseen liittyviä valmennuksia. 

Työhön perehdyttäminen oli edelleen suuressa roolissa ja korostui Tšekissä, jossa henkilökunnan vaihtuvuus oli suuri ja henkilökunnan kokonaismäärä kasvoi merkittävästi.

Raisio-konsernin kehityskeskustelut kattoivat 33 prosenttia (2015: 36 prosenttia) koko henkilöstöstä. Yhtiön tavoite on, että koko henkilöstö käy kehityskeskustelun vuosittain esimiehensä kanssa. Suomen toimipisteissä kehityskeskustelujen kattavuus on lähes sata prosenttia. Isossa-Britanniassa ja Tšekissä kehityskeskusteluja on otettu käyttöön asteittain alkaen johdosta ja avainhenkilöistä. 

Oppilaitosyhteistyötä jatkettiin Suomessa mahdollistamalla muun muassa harjoittelujaksoja ja opinnäytetöitä erityisesti hankintatoimessa työskenteleville opiskelijoille. Lisäksi Raisio jatkoi yhteistyökumppanina kuudesluokkalaisille suunnatussa Yrityskylä-hankkeessa.

Henkilöstön tyytyväisyys 

Henkilöstökysely toteutetaan Raisiossa joka toinen vuosi, jotta kehittämistoimenpiteille jää riittävästi aikaa. Seuraava henkilöstökysely tehdään kerran keväällä 2017. 

Henkilöstökyselyn 2015 tulosten pohjalta käynnistettyjä toimenpiteitä jatkettiin vuonna 2016. Kehittämishankkeilla edistettiin muun muassa esimiestyötä, viestintää, yhteistyötä, perehdyttämistä ja työhyvinvointia.

Tulokset

  • Vuoden 2015 henkilöstökyselyn pohjalta käynnistettiin kymmeniä kehityshankkeita, joiden toteuttamista jatkettiin vuoden 2016 aikana.
  • Kehityskeskustelujen kattavuus laski kolmella prosenttiyksiköllä 36 prosentista 33 prosenttiin.

Tavoitteet 2016 - 2018

  • Henkilöstötyytyväisyyden parantuminen
  • Jatkuva henkilöstön kehittyminen ja kehityskeskustelujen kattavuus kohti sadan prosentin tavoitetta