Hyppää sisältöön

Vastuullisuus luo perustan Raision toiminnalle

Kestävä kehitys ja vastuullinen tapa toimia ovat olennainen osa Raision kaikkea liiketoimintaa. Vastuullisuustyön pohjana on Raision visio:

Raision visio on olla ekologisten ja terveellisten välipalojen edelläkävijä johtavilla brändeillä sekä kestävän ruokaketjun aktiivinen kehittäjä.

Vastuullisuus on vahvasti mukana myös raisiolaisten päivittäisessä toiminnassa ja Raision strategiassa. Raision strategian ydin muodostuu kokonaisuudesta, johon kuuluvat innovaatiot sekä terveelliset ja ekologiset välipalat. Vastuullisuustyö tukee Raision strategisia tavoitteita ja liiketoimintaa.

Lue lisää Raision strategiasta.

Raision strategian ja olennaisten vastuullisuusteemojen suhde

Raision olennaiset vastuullisuusteemat tukevat konsernin strategian toteutumista. 
Strategian ja vastuullisuusohjelman suhde