Hyppää sisältöön

Vastuullisuuden johtamismalli

Raision vastuullisuustyön roolit ja vastuut on esitetty taulukossa alla.

Hallitus Valvoo vastuullisuuden toteutumista ja vahvistaa olennaiset teemat.
Konsernin johtoryhmä Johtaa vastuullisuustyötä. Vahvistaa vastuullisuustavoitteet. Käsittelee vastuullisuusohjelman etenemistä ja olennaisuusarviota säännöllisesti vuoden aikana.
Liiketoiminnot Yritysvastuun käytännön toimenpiteiden organisointi ja toteutus.
Vastuullisuuden ohjausryhmä Kehittää konsernin vastuullisuutta ohjaavia periaatteita ja määrittelee linjaukset vastuullisuustyölle.
Vastuullisuustyöryhmä Konsernin vastuullisuusasioiden edistäminen, käytännön toimenpiteiden koordinointi, sisäinen konsultointi ja tukeminen tavoitteiden toteuttamisessa ja viestintä. Vastuullisuusryhmä raportoi ohjausryhmälle.