Hyppää sisältöön

Työturvallisuus ja tapaturmien vähentäminen

Raisio-konserni on turvallinen ja viihtyisä työpaikka työntekijöilleen. Henkilöstön koulutuksella ja turvallisten työolosuhteiden kehittämisellä työtapaturmataajuus jatkoi laskuaan. 

Keskeistä vuonna 2016

  • Suomessa työturvallisuus pysyi hyvällä tasolla. Raisiolla on selvästi Suomen elintarvikealan keskiarvoa vähemmän työtapaturmia ja sairauspoissaoloja. 
  • Ison-Britannian makeisliiketoiminnassa työturvallisuusviestintää parannettiin muun muassa säännöllisillä tiedotuslehtisillä. 
  • Tšekissä työtapaturmien määrä pysyi alhaisella tasolla. Tšekin tehtailla on käytössä sertifioitu työturvallisuusjärjestelmä OHSAS. 

Vuonna 2016 Raision työntekijöiden työtapaturmien määrä ja taajuus laskivat vuoden 2015 lukemista. Yhtiö tekee vuosittain toimintasuunnitelmat työympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Konsernin kaikissa yksiköissä on työturvallisuusorganisaatiot, työsuojelutarkastuksia ja -kierroksia tehdään säännöllisesti ja jokainen työtapaturma tutkitaan.

Tulokset

  • Työtapaturmien määrä laski. Vuonna 2016 tapaturmia oli 152, kun niitä vuonna 2015 oli 199. Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden oli 64 (2015: 66).
  • Sairauspoissaolojen määrä nousi hieman. Suomessa sairauspoissaolojen määrä laski, Iso-Britanniassa määrä pysyi ennallaan ja Tšekissä lisääntyi.

Tavoitteet 2016 - 2018

  • Työtapaturmataajuuden jatkuva laskeminen 
  • Sairauspoissaolojen jatkuva pieneneminen

Raisiolla on Suomen elintarvikealan keskiarvoa vähemmän työtapaturmia ja sairauspoissaoloja.