Hyppää sisältöön

Ympäristötehokkuutta innovaatioilla ja tuotannon kehittämisellä

Raisio toimii kestävästi ympäristöä kunnioittaen. Seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia sekä kehitämme toimintaamme kestävästi ja tavoitteellisesti. Raision ympäristövastuun painopistealueet ovat energiankulutuksen vähentäminen, materiaalitehokkuuden parantaminen sekä ympäristöä ja asiakkaitamme hyödyntävät innovaatiot. 

Keskeistä vuonna 2016

 • Konsernin ympäristövaikutusten raportointia ja seurantaa yhtenäistettiin uuden tiedonhallintajärjestelmän avulla. 
 • Kaikki konsernin tuotantotoiminnot laativat suunnitelmat energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi. 
 • Raisio kehitti useita ruuan alkutuotannon kestävyyttä edistäviä innovaatioita, kuten Baltic Blend -kalanrehut, Tuotostutka-lypsyrobottiseurannan ja maidontuotannon kasvihuonepäästöjä kuvaavan ureaindeksin. 
 • WWF Suomi nosti kotimaisen kasvatetun siian Kalaoppaansa suositeltavien kalojen vihreälle listalle vuonna 2016. Raision useat kalanrehuinnovaatiot ovat pienentäneet kalankasvatuksen ympäristövaikutuksia. 
 • Tšekin Makeiset-liiketoiminnassa investoitiin jäteveden käsittelyyn, jonka ansiosta jäteveden laatu parani ja talteen otettavan biokaasun käyttö mahdollistui. Investoinnilla parannettiin energiatehokkuutta ja se mahdollistaa tuotannon kasvattamisen. 
 • Ison-Britannian Makeiset-liiketoiminta on mukana ilmastonmuutossopimuksessa (Climate Change Act), jonka tavoitteena on vähentää energian kulutusta. 

Raisio raportoi omasta tuotannostaan syntyvät ympäristövaikutukset. Raision toiminnasta aiheutuu ympäristövaikutuksia koko tuotteiden elinkaaren ajalta. Raisiolla oli vuonna 2016 yhdeksän tuotantolaitosta Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Tšekissä. Kehitämme tuotannon ympäristötehokkuutta tavoitteellisesti erityisesti energia- ja materiaalitehokkuudessa. 

Yhtiö investoi uusiutuvaan energiaan. Raision tehdasalueelle aloitettiin rakentamaan bioenergialaitosta, joka valmistuu keväällä 2017. Laitoksen valmistumisen myötä Raision tuotantolaitosten hiilijalanjälki pienenee merkittävästi, sillä samalla luovutaan nykyisestä hiilipohjaisesta teollisuushöyrystä. 

Raisio toimii säädösten ja määräysten mukaisesti. Konsernin toimipisteissä ei ollut ympäristövahinkoja eikä konserni saanut sakkoja tai sanktioita ympäristölainsäädännön rikkomuksista vuonna 2016.

Raision tuotantolaitokset eivät sijaitse suojelluilla luontoalueilla tai korkean biodiversiteettiarvon alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. 

Tulokset 2016

 • Ympäristöinvestointeja tehtiin energian tuotantoon ja energiatehokkuuden parantamiseen, hävikin pienentämiseen sekä jäteveden puhdistukseen. 
 • Kalanrehujen tuotannossa uudistettiin lämmön talteenottoa, mikä tehosti energiankäyttöä.
 • Kolesterolia alentavan Benecol-ainesosan tuotannossa tuotannon jaksotus toi merkittäviä energiasäästöjä.
 • Konsernin energiankulutus tuotettua tuotetonnia kohden laski neljä prosenttia. 
 • Kaatopaikkajätteen määrä väheni 62 prosenttia ja hyötykäytetyn jätteen määrän osuus kasvoi 94 prosenttiin. Investoinnit ja parannukset laitekannassa auttoivat tulosten saavuttamisessa.
 • Raision tuotepakkaukset on valmistettu pääosin kierrätettävästä materiaalista. 

Tavoitteet 2016 - 2018

 • Tehostamme energiankäyttöä. 
 • Teemme energia-auditointeja kaikissa tuotantolaitoksissamme vähintään joka toinen vuosi.
 • Analysoimme materiaalitehokkuutta raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten osalta.
 • Vähennämme hävikkiä tuotantolaitoksissamme. 
 • Käytämme tuotepakkauksissamme vain kierrätettäväksi kelpaavia materiaaleja. 
 • Jatkamme ympäristöä ja asiakkaitamme hyödyttävien innovaatioiden kehittämistä ja kaupallistamista.